Light4Nations

Nieuws

Weid mijn schapen

Kijk en luister naar deze inspirerende preek.

 

Tijdens de reis in Israël (voorjaar 2019) bezochten we meerdere plekken waar Jezus was geweest. Zo ook in Kapernaum, waar Theo Tolsma het verhaal vertelde waarin Jezus zijn discipelen vertelde hoe zij Zijn schapen mogen gaan weiden.