Light4Nations

Nieuws

Trip naar Duitsland 13 t/m 16 maart 2015

Your the God of this city

In een tijd van 57 uur hadden we 7 speciale ontmoetingen, in de 7 ontmoetingen spraken we met 140 unieke mensen. Er werden 200 L4N Duitse folders uitgedeeld, en we raakten overweldigd door de reacties op de plannen van L4N. God is ons al voorgegaan!!!

Samen met Onne de Vries en Oebele van der Veen en Hllebrand Rijpma, mochten we samen Jezus vertegenwoordigen in Voghtland (Oost Duitsland). Mensen raakten sprakeloos bij de opmerking dat we de 1e internationale L4N conferentie bij onze broers en zusters in Voghtland gaan houden.

We hebben op de kasteelmuren van de stad Oelsnitz gestaan, daar spraken we een proclamatie uit over de stad, Romeinen 10, gehele hoofdstuk! We keken neer op een stad en zagen in een donker dal veel huizen met geheimen, met verdriet, met gebondenheid, Jezus was daar ook. En Hij stond tussen ons in, en bemoedigde ons met de woorden: “Be the Light”. Het lied ‘Your the God of this city’ kregen we een aantal keer te horen. En dat was dan ook de boodschap van dit weekend. De Koning komt! En hij is de Koning van elke stad, elke bewoner zal buigen voor zijn troon!

We hebben een opdracht: “Ga dan heen en verkondig de volken mijn evangelie!” Dat hebben we gedaan, we hebben vele Duitse mannen en vrouwen in de ogen gekeken, ze zagen de liefde van Jezus. Hij leeft!

Er zijn vele mooie momenten geweest, met grote dankbaarheid kijken we terug op een gezegend weekend. Vele mensen zijn bemoedigd geworden en wij zijn weer door hen bemoedigd.

Tot slot:
2 jonge vrouwen, geen christen, dienden ons in de Jeugdherberg. Bij ons afscheid gisteren mochten we hen het zegenlied toezingen. De twee vrouwen raakten overweldigd door het mooie lied. Eén van hen vroeg: “Maar als het nu gaat regenen dat weekend van jullie?” Zegt de andere vrouw: “Maar heb je dan niet gehoord wat ze komen doen? Ze komen het Licht van God hier brengen, tuurlijk is het dan mooi weer!” Geweldig, ongelovigen beginnen in de Waarheid te geloven..

Be The Light