Light4Nations

Over L4N

“Wat is L4N”

Light4Nations is een zendingsorganisatie die in  Israël samenwerkt met Joden en Palestijnen die in Jezus geloven. Samen met hen delen we het geweldige evangelie van onze Here Jezus.

“Wat doet L4N”

L4N ondersteunt projecten in Israël en de Palestijnse gebieden. Projecten die de liefde van God laten zien aan de kroon op Zijn schepping; de mens! We zijn Jood met de Joden en palestijn met de palestijnen. Omwille van Gods reddingsplan voor de mens neemt Light4Nations geen politieke standpunten in.

“Hoe doet L4N dat”

L4N zendt jaarlijks teams uit om bestaande evangelisatieprojecten te ondersteunen; wij investeren met mensen, financiën en goederen. Wij bouwen aan relaties en vertrouwen met onze broers en zussen in the Promised Land!

“Waarom doet L4N dat”

L4N gelooft dat God ons heeft geroepen om Israël te dienen in woord en daad. Deze roeping is gekomen uit Gods woord, de Bijbel. Vanuit Jesaja 49 is de stichting Light4Nations geboren! Deze grondtekst geeft ons een heilige motivatie om Gods avonturen te beleven door L4N heen.

“En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.” 1 Petrus 2:4

 

In alles wat L4N organiseert staat Israël centraal. Gods belofte aan Israël is tot redding van deze wereld!

God liet zijn zoon geboren worden als Jood, die ene Jood kon wel het licht voor de wereld worden. Hiervoor was Israël uitgekozen. (Jes. 49) De bijbel zegt in Lucas 2: als wij mensen tot Jezus mogen leiden, dan krijgt Israël daarvan de eer!

L4N is gezegend met een leidersteam, vele vrijwilligers en een modern multifunctioneel kantoor in Drachten. Kijk eens rond op onze website en laat u inspireren. Namens het L4N team mag ik u van harte uitnodigen om eens nader kennis te komen maken. De koffie staat klaar!

Be the Light!