Light4Nations

Ministry partners

Abundant Life – Ishai en Anat Brenner

Abundant Life is een organisatie die zich inzet voor de bescherming van het ongeboren kind en diens moeder. Ze geloven in het leven en een belangrijke Bijbeltekst daarbij is Job 1:21: “De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen”. Abundant Life vindt dat het alleen aan God is gegeven om leven te geven en te nemen. Ze helpen zwangere vrouwen die zich in een crisissituatie bevinden. Ze geven niet alleen praktische hulp zoals geld, eten en kleding, maar ook bemoediging. Daarnaast geven ze informatie over abortus en helpen ze vrouwen die een abortus hebben gedaan en daar onder lijden. In Tel Aviv hebben ze sinds 2011 een opvanglocatie voor vrouwen: Red Carpet Nail Centre. De vrouwen die hier opgevangen worden, zitten veelal in de prostitutie, zijn verslaafd aan drugs of zijn dakloos. Ze geven deze vrouwen hun waarde terug door het geven van manicures en pedicures. Ook doen ze het haar van de vrouwen en geven ze oprechte aandacht. Ze geven ze tevens maaltijden, kleding en psychische hulp. Het belangrijkste doel is om de vrouwen eigenwaarde en hoop op herstel te geven, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen aan een nieuw leven.
Een aantal jaren terug heeft Karin Tolsma contact opgenomen met Anat Brenner. Daaruit vloeide een vriendschap voort. Sinds een aantal jaren gaat Karin met een groep vrouwen naar The Red Carpet Nail Centre in Tel Aviv. Anat is erg blij met de professionele groepen van Light4Nations: Ze geven niet alleen pedicures, haarverzorging en manicures, maar ook liefde en aandacht. Daarnaast geven ze ook toerusting aan de vrouwen die in het Red Carpet Nail Centre werken. Anat ervaart het als een grote zegen dat ze partner van Light4Nations is. Ze hecht groot belang aan de verbinding tussen Red Carpet Nail Centre en Light4Nations. De vrouwen uit het centrum hechten ook veel waarde aan het contact met Light4Nations. Ze laten een blijvende indruk achter op de vrouwen door het geven van liefde, zegen en waardering. Ze mogen zijn wie ze zijn. Ook de keyboard die gekocht is door Light4Nations, wordt nog steeds veelvuldig gebruikt in het centrum, aldus Anat. De donaties en ondersteuning worden als een grote zegen ervaren. “Light4Nations voelt niet al een partner, maar meer als een familie”

Carlos en Jane Zelfo

Carlos Zelfo wil het christelijke geloof brengen aan de Palestijnen, met name in Bethlehem. Samen met zijn vrouw Jane doet hij al 18 evangelisatiewerk, in het begin door de stichting Life Agape. Ze werden door God geroepen om dit werk te gaan doen. Eerst richtten ze zich met name op studenten op de universiteiten. Nu werken ze zowel op het voortgezet onderwijs als universiteiten op de West Bank. Ze evangeliseren onder de studenten en geven discipelschaptrainingen. Het doel is om zo veel mogelijk harten te bereiken en studenten bekend te maken met het woord van God. Veel van de moslimstudenten hebben een moeilijke thuissituatie. Carlos en Jane willen deze jongeren bemoedigen. Ze organiseren sportactiviteiten voor de jongeren en bezoeken de jongeren thuis. De droom van Carlos en Jane is om met een groot team nog veel meer jongeren te kunnen bereiken. De Bijbeltekst die samenvalt met hun visie is: Mat. 28:19-20: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Theo Tolsma en Carlos Zelfo hebben elkaar al leren kennen
jaren voordat Light4Nations bestond. Theo werkte destijds voor Athletes in Action in Israël. Ze zijn al jaren bevriend en op een dag tijdens een gesprek heeft Carlos Theo mogen bemoedigen om een eigen organisatie te starten. Carlos was ook aanwezig bij de openingsceremonie van Light4Nations in 2015. Light4Nations voelt als zijn eigen stichting en hij bidt dan ook voor de stichting en voor Theo en alle medewerkers en vrijwilligers. God wil dat Carlos en Jane ook een Light for the Nations te zijn, aldus Carlos. Bemoediging, waardering en liefde ervaren ze door de stichting. De gebeden en het bezoek dat ze mogen ontvangen vinden ze een grote zegen en helpt hen ook om door te gaan met hun werk. Ze voelen zich soms eenzaam en hebben soms het gevoel er alleen voor te staan. Door Light4Nations weten ze zich gezien en gesteund. “Light4Nations zal het licht brengen aan de mensen die nog in het donker leven. Vooral onder moslims en de Joden, maar ook andere nationaliteiten”. Dit is wat Carlos verwacht van de toekomst van Light4Nations. Hij denkt dat Light4Nations een grote rol kan spelen in de ministry onder Joden en Palestijnen in zijn land.

Sammer Boutros

Director of Life Agape in the Holy Land Ministry. Nazareth.