Light4Nations

Nieuws

Mensen, mensen, wat een mooie mensen!

 

Soms zit je op een terras met een koel glas drinken in je hand en kijk je naar al die mensen die aan jou voorbij lopen. Dan kijk je en je gaat letten op hun wandel, hun lach, hun ogen, de kinderen, de oude meneer, de vrouw op krukken, die lachende jongen en het meisje met het ijsje.

 

Zoveel unieke mensen en toch allemaal geschapen naar het beeld van hun Maker. Hij die zich Abba Vader laat noemen door zijn zoon, de Here Jezus. Hij die zegt: ‘Ik ben het begin en het einde’. Die God heeft al die mooie mensen gemaakt. En God zag dat het goed was.

 

Zo ervoeren wij het ook op de 16e juni, die mooie zaterdagmiddag, vóór de zondagse Vaderdag.

 

Het was goed om ruim tweehonderd unieke mannen, vrouwen en kinderen samen te zien komen voor de gezellige picknick van Light4Nations.

 

Het was goed om samen te eten en te sporten en te luisteren naar bemoedigende woorden.
Het was goed om God groot te maken door hem te aanbidden in onze liederen.
Het was goed om de zoekende mannen en vrouwen iets te laten proeven van Gods huisgezin.
Het was goed om de stichting Light4Nations op deze mooie sfeervolle manier te mogen presenteren aan de mensen.

 

Het was goed om de mensen uit te gaan dagen om vrienden te gaan worden van L4N zodat onze bediening kan blijven groeien en er steeds meer mensen in Nederland en Israël zullen gaan opstaan om Jezus de plaats te geven die Hij verlangt, de troon van je leven!

 

Ruim dertig vrijwilligers van L4N zorgden voor een geweldige organisatie en een sfeervolle namiddag. Wat ons betreft bouwen wij deze picknick uit tot een jaarlijks Light4Nations Event.

 

Graag tot ziens op de volgende picknick van L4N of bij één van onze Explore Israëlreizen!

 

Be the Light!

Team-L4N