Light4Nations

Nieuws

Bidden is even natuurlijk als ademen

Bidden is een even natuurlijke uitdrukking van geloof, als ademen dat is van leven.

Deze uitspraak deed: Jonathan Edwards (5 oktober 1703 – 22 maart 1758), Amerikaanse opwekkingsprediker, theoloog en zendeling

Stichting Light4Nations heeft het verlangen om een Ministry/Gebedsteam te vormen en wil jou daar voor uitnodigen! Daarom dagen we jou uit om een gebedscursus te gaan volgen in ons nieuwe kantoor op de Burgemeester Wuiteweg 62 te Drachten. We hebben 4 avonden  vastgelegd en Ytsje Minnema bereid gevonden om de cursus te geven. De cursus zal zijn op woensdagavond 4-11-18 en 25 januari 2017 en is van 19.30 tot 22.00 uur.
Geef je op door een mail te sturen naar o.devries@light4nations.nl bellen mag ook 0629452728

Gebedscursus Light4Nations

Tijdens de Gebedscursus krijg je veel informatie over de wijze waarop je met mensen kunt bidden en hoe je dat praktisch aanpakt. Wat doe je wel en wat doe je niet? Je krijgt veel onderwijs over waarom we met mensen bidden en over de opdracht die wij als volgelingen van Jezus hebben ontvangen. Er worden veel praktijk voorbeelden gegeven, zodat je ziet dat alles wat in de Bijbel staat over het bidden, ook nu nog van toepassing is. Het is ons verlangen om mensen enthousiast te maken over de kracht van gebed en wat bidden is. Bidden voor genezing, herstel, troost en bevrijding voor mensen met moeiten en verdriet.

DE VOLGENDE HOOFDSTUKKEN WORDEN BESPROKEN:

De Bijbelse basis

We bidden zoals Jezus deed in de Bijbel. Door Bijbelsteksten te lezen kijken we hoe Jezus ging bidden. Mogen wij dat ook doen? Of is dat bidden op die manier toch iets van 2000 jaar geleden?

De praktijk van gebed

Hoe ga je bidden in de praktijk? Durf je aan te bieden om voor iemand te bidden die je zijn verhaal vertelt vol van verdriet? Wat kan je dan bidden?

Bidden geleidt door de Heilige Geest

Wanneer weet je nu dat de Heilige Geest je leidt in gebed? Hoe versta je de stem van de Heilige Geest?  Is dat een hoorbare stem uit de hemel of spreekt de Heilige Geest  ook anders? Hoe kun je Zijn stem dan verstaan?

Als iemand Jezus  heeft aangenomen als zijn Redder en Verlosser maar er zijn nog dingen die opgeruimd moeten worden. Hoe kun je met bidden iemand dichter bij God brengen? Hoe ga je dan bidden?

Bidden voor genezing

Wat spreek je uit als je gaat bidden voor genezing? Hoe specifiek benoem je dingen? Moet je altijd de hand leggen op de plek waar pijn is? Bidden voor lichamelijke genezing maar ook bidden voor geestelijke genezing. Hoe werkt dat dan?

Ontvangen en geven van vergeving

Ontvangen en geven van vergeving is een proces. Hoe ga je om met dat proces dat er gaande is in de persoon die komt voor gebed? Je kunt  mensen nooit dwingen te vergeven maar hoe kun je iemand op weg helpen om te vergeven?

Wat zou je dan kunnen bidden?

Reageren op kwade machten en krachten

Hoe herken je dat er dingen spelen die niet van God zijn? Is iemand die luid begint te schreeuwen bij het bidden altijd demonisch belast? Nee, maar hoe weet je of dat schreeuwen een demonische uiting is of heel veel verdriet wat geuit wordt? Hoe bidt je met iemand die gebonden is? Als iemand gebonden is, is hij/zij dan altijd demonisch belast?

De leiding van God in ons leven

Hoe ervaren wij zelf de leiding van God in ons leven, of hoe kunnen de mensen waarvoor je gaat bidden Gods leiding ervaren? Hoe kun je Gods rust en kalmte ervaren ook in omstandigheden die moeilijk zijn?

Al deze vragen worden beantwoord en er wordt ook samen gebeden op de cursus. De geleerde dingen gaan we gelijk doen in de praktijk.

 

Kosten: € 20 (te voldoen via machtiging of contant op de eerste cursusavond)

Dit bedrag is voor het cursusmateriaal en de koffie en thee. Meld je aan en ervaar dat het prachtig is om te mogen bidden voor anderen!