Light4Nations

Nieuws

Het Wonder

Toen Jona, mijn eerstgeboren zoon, geboren werd had ik een wonder in mijn handen. Het woord ‘WONDER’ wordt uitgelegd als; onverklaarbare gebeurtenis, en een op Goddelijke ingreep beruste gebeurtenis. Namelijk twee micro cellen komen samen en vormen na negen maanden een mens, die klaar is om de aarde te bewonen? Een wonder toch?Intussen ben ik 43 jaar en heb ik mij uitgestrekt naar meer wonderen van God. Eerder dacht ik altijd; een wonder uit zich in fysieke genezing op grond van gebed. Bidden in Jezus’ naam en ik verwachtte dat die persoon genezing zou ontvangen van zijn of haar kwaal. Ik voedde deze overtuiging met de kennis van Bijbelse gebeurtenissen over de Heer Jezus en zijn eerste volgelingen. Petrus, Jacobus, Paulus, Johannes,  zomaar een paar mannen uit de Bijbel, die zo vol van Gods Geest waren, dat zelfs hun schaduw en kledingstukken mensen tot genezing brachten. Of de profeet Elia; hij durfde het gehele volk Israël bij de berg Carmel voor schut te zetten; Wie is de ware God? Zijn het de Baäl goden of is het de God van Israël? Vuur uit de hemel toen Elia de ware God aanriep!

 

In 2015 nam broeder Carlos mij en een delegatie van L4N, voor de eerste keer mee naar de oude Bijbelse stad Hebron. Een grote stad in de Palestijnse gebieden, 215.000 inwoners en bijna allemaal moslims. We bezochten onder andere de Ibrahimi-moskee, de begraafplaats van aardsvader Abraham en zijn vrouw Sara. Een heilige plek voor Joden, Moslims en Christenen.

 

Bij het op sokken binnenlopen van de moskee zag ik een blinde Imam zitten. Hij zat daar met een paar mannen aan zijn voeten, hij sprak en de mannen luisterden.  Ik liep wat rond en hield de blinde man in de gaten. Op een gegeven moment zat hij alleen en besloot ik naar hem toe te lopen. Op mijn hurken ging ik bij hem zitten en opende een gesprek met hem. Ik stelde mij voor en vroeg naar wie hij was en wat hij hier deed. Hij liet me weten dat hij studeerde en dat hij Imam wilde worden. Dit is hetzelfde als bij ons een dominee.

 

Ik dacht aan de woorden van Jezus, Hij vroeg de mensen die ziek waren vaak wat Hij voor hen mocht doen. Dus ik vroeg aan de blinde man: ‘Als u een wens mocht doen, wat zou u wensen?’ Zijn antwoord verbaasde mij zeer: ‘Meer studie in de koran en dat ik met meer mensen mag bidden.’ Hier zag ik een kans: ‘Ik ben een Christen en ik houd ook van bidden met mensen. Mijn rabbi Jezus heeft mij geleerd dat ik ook met zieken mag bidden.’En zo stelde ik hem de vraag: ‘Mag ik voor uw blindheid bidden in Jezus naam?’ Ja dat mocht.

 

Carlos hield het gebeuren scherp in de gaten en was op zijn hoede, wat ging er nu gebeuren? Na mijn bidden voor zijn ogen gebeurde er niets!? De blinde man bleef blind, geen wonderbaarlijke genezing!? De man bedankte mij vriendelijk voor mijn gebed voor hem en wilde verder met rust gelaten worden.  Carlos liet me weten dat we nu echt snel deze plek moesten gaan verlaten. Teleurgesteld verliet ik deze blinde man in de Abrahimi-moskee.

 

Nu, anno 2018, bezocht ik voor de 2e keer de Abrahimi-moskee in Hebron. Deze keer met mijn broer en vader, met opnieuw Carlos aan mijn zijde. Ik was in spanning, zou de blinde Imam er ook weer zijn? Zou hij misschien een dag later genezing hebben ontvangen van zijn blinde ogen? Zou hij mijn stem herkennen als ik voor de 2e keer tot hem zou gaan spreken?

 

Toen we binnen kwamen zag ik hem daar wederom zitten op een stoel, een toezichthouder aan zijn linkerzijde en een lege stoel aan zijn rechterzijde. Hij was nog steeds blind. Ik ging op de lege stoel naast de blinde man zitten en vroeg hem of hij mij nog herkende. Ja, mijn stem kende hij nog. Ik liet hem weten dat ik drie jaar geleden voor zijn ogen had gebeden in Jezus naam, hij knikte zijn hoofd. Zijn ogen werden toen niet genezen, maar dat was ook niet het belangrijkste. De man had ook niet het verlangen om te kunnen zien, zijn wens was meer kennis en meer bidden tot de god van de Moslims.

Ik vertelde hem wat voor mij het wonder was. Toen ik daar drie jaar geleden aan zijn voeten zat, liet hij een Christen voor hem bidden in Jezus naam. Dat was het wonder, een Christen die de naam van Jezus over hem uitsprak en hem zegende in Zijn naam. En dat alles in een moskee in de stad Hebron, een stad die bol staat van fanatieke Hamas aanhangers. Mannen en vrouwen die Joden willen vermoorden en dan ook nog denken daar goed aan te doen? De man lachte en knikte vriendelijk, hij reageerde hier niet op. Ik bedankte hem voor zijn tijd en dat ik wederom even met hem mocht praten.

 

Ik ontmoette deze imam op 22 september.

 

Op 14 sept. 2018 had ik een gelijksoortige ontmoeting met een boer op Ameland, ook hier gebeurde een wonder, welke ik pas later ging erkennen als een wonder.

 

Begin februari 2018 gingen Ruth, Mindert en ik, vanuit de VBG Bethel, naar Ameland om een kampeerboerderij voor het startweekend van onze tieners te regelen. We hadden een paar kampeerboerderijen gebeld dat we langs zouden komen om te kijken welke accommodatie voor onze tieners het meest geschikt was. Op de boot werden we ons ervan bewust dat de Bethel gemeente ons drieën eigenlijk uitzond om voor de tieners van onze gemeente een goede kampeerboerderij te regelen.

 

Op de boot lazen we uit Lukas 10 en baden we tot God of we de persoon van de vrede mochten tegenkomen. Als u dit Bijbelgedeelte gaat lezen begrijpt u wat ik bedoel.

 

De eerste kampeerboerderij was groot en netjes en de boer erg vriendelijk. Zijn vrouw liet ons weten dat haar man aan één kant doof was. De Ruth en Mindert keken mij aan met ogen van, gaan we dan? Ik wachte op het geschikte moment en dat was buiten toen we de tweede locatie zouden gaan bezoeken. De boer sprak ons aan over onze kerk. Hij was bekend met de Bethel en liet al snel weten dat hij een katholiek was die veel voor de katholieke gemeenschap van Ameland deed. Ik prees hem met zijn geloof, en dat we daarin verbonden waren, we geloofden toch in dezelfde God?
Ik vroeg aan hem of hij openstond voor gebed voor zijn dove oor? Legde aan hem uit dat de Heer Jezus ons deze opdracht heeft meegegeven, dat als wij gastvrij ontvangen worden we dan ook voor de mensen mogen gaan bidden. De boer keek mij diep in de ogen en zij dat het goed was. In Jezus naam sprak ik genezing uit over het dove gehoor van de boer.

 

Na het bidden liep ik snel 10 meter bij hem vandaan en vroeg of hij me goed kon horen. Ja, buiten was het gehoor veel beter dan binnen in een kleine ruimte. Hij kon niet echt bevestigen dat hij genezen was.

 

Op 14 september 2018 ontmoette ik de boer voor de tweede keer. We kwamen nu met 130 personen een weekend logeren bij hem. Ik vroeg hem gelijk naar zijn gehoor. Was de boer genezen?  Kon hij me nu luid en duidelijk verstaan met beide oren? Was er een wonder gebeurd na onze laatste ontmoeting?

 

Ja, er was een wonder gebeurd. De boer kon nog steeds niet goed horen, maar dat bleek ook niet het wonder te zijn dat God wilde laten zien. De boer keek mij diep in de ogen en vertelde mij wat er met hem allemaal gebeurd was, nadat wij met hem hadden gebeden.

 

Toen jullie weggingen had ik een diep verlangen dat ik jullie weer zou gaan ontmoeten in september, hoopte dat jullie mijn kampeerboerderij zouden uitkiezen. Het moment dat jullie met mij gingen bidden, buiten in de openlucht, zo spontaan, in de naam van Jezus, heeft mij erg geraakt. Ik heb een dag later een stukje geschreven op mijn eigen Facebook. Ik vond het bijzonder dat jullie daar in de koude buitenlucht voor mij wilden gaan bidden. Er zijn 150 mensen die het stukje hebben gelezen, 43 mensen gaven een positieve feedback op mijn schrijven. Er kwam ook een journalist naderhand naar mij toe, hem heb ik ook het verhaal van jullie bidden verteld. Hij schreef daar een artikel over in het Nederlands Dagblad. Dat artikel is weer gelezen door een Bisschop in Limburg. Deze belde mij persoonlijk op om van mij te horen hoe dat allemaal met jullie was verlopen. Ik vond het allemaal erg bijzonder en blijkbaar velen met mij, het leek wel als een onverklaarbare gebeurtenis, een wonder misschien?

 

God wil door ons zichtbaar worden, wij volgelingen van de Heer Jezus, de Zoon van God, wij zijn aangesteld als Zijn zoutend zout en lichtend licht!

 

“Ga, en weet ik ben bij jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”
– Jezus –

 

Be the Light!

 

Theo Tolsma