Light 4 Nations

Gebed en Pastoraat

Voorbede, Persoonlijk gebed en Herderlijke zorg.
Deze taakgroep bestaat uit 3 delen.

1 Voorbedeteam

  • God zoeken in de binnenkamer
  • Bidden voor mensen en gebedspunten
  • Verwachten en vertrouwen dat God hoort en verhoord.

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader,Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (Math.6:6)

Ministryteam

  • Bidden met mensen onder leiding van de Heilige Geest.
  • Bidden in tweetallen
  • Mensen handen opleggen en zegenen

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jak.5:16)

3 Pastoraat

  • Luisterend oor
  • Delen
  • Doorverwijzen en begeleiden naar herstel

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. (Ps. 23:1-3)

DSC_0638 (Medium)

Onne de Vries
Teamleider Gebed

In 2006 was ik voor de 1e keer in Israel en had daar een bijzondere ervaring. De dag dat we op gingen naar Jerusalem, heeft God mij krachtig aangeraakt, het was alsof er een bliksemschicht bij mij naar binnen schoot. Ik kwam thuis, en voelde een diepe liefde voor dit land en zijn bewoners.

Toen we al de plekken bezochten, waar Jezus gelopen, geslagen, bespot, vernederd en vermoord was, kwam het diepe besef dat Hij dat in mijn plaats heeft gedaan!! In de tuin waar een open graf is, staat op de deur: “He is not here- for He is risen”. Jezus is opgestaan en leeft, en als je zijn offer aanneemt, mag je geloven dat ook jij mag opstaan en eeuwig leven ontvangen. God heeft mij het verlangen gegeven om deze blijde boodschap aan zoveel mogelijk mensen te vertellen.

Vorig jaar kreeg ik van iemand een kaartje met de spreuk:”jouw getuigenis kan de bestemming van iemand voor altijd veranderen!”. Het is geweldig als mensen in hun bestemming komen, en dat jij en ik hiervoor gebruikt worden. Alles is door Christus gemaakt, en alles bestaat om hem te dienen. (Kol 1:16 BGT) Als 1e aan de Jood, maar ook aan alle andere volken en aan iedereen die het wil horen. De laatste jaren gaan we elk jaar naar dit geweldige land, en mag ik met mensen praten, bidden en mijn hart delen.

In de gemeente bid ik vaak voor en met mensen. Als medeoprichter en lid van het bestuur van L4N zal ik mij dienstbaar opstellen en proberen zoveel mogelijk mee te gaan en een ondersteunende rol vervullen.

Neem contact op

info@light4nations.nl

Ontvang meer info of stuur een bericht om gewoon eens een gesprekje te hebben.