Light4Nations

Nieuws

‘BEWOLKING’

‘Kom David, stap uit je bus en kom naast mij staan. Laten wij samen bidden tot Elohiem in de naam van Jeshua, laten wij God vragen om deze wolken te openen en om de zon te laten schijnen op deze berg ‘Mount Bental.’

 

Dag zeven begon bij het meer van Galilea, Kapernaum gaf ons het schouwspel van de Here Jezus bij het vuurtje. Daar had de Here Jezus Petrus’ maag en hart toegerust met brood en vis en een vergevende boodschap: ‘Ga en weid mijn schapen.’ Rond 12:30 uur reden wij door de Golan Heights. Hoe hoger wij kwamen, hoe bewolkter het werd. Onze volgende bestemming was de top van de Bental berg. Toen wij boven op de berg aangekomen waren, zagen wij helemaal niets meer. De top van deze berg bevond zich op bijna 1200 meter hoogte. Het was dus niet zo gek dat wij hier ook een keer wolken zouden aantreffen. Maar toch niet nu? Wij kwamen hier met 45 deelnemers om te genieten van het prachtige uitzicht. Bij helder weer kon je de ‘Mount Hermon’ zien met sneeuw op haar top en je kon een groot stuk van Syrië zien. Het was een prachtige plek voor foto’s enz.

 

‘Pak mijn hand David’, zei ik tegen David. Daar stonden wij, de buschauffeur en de reisleider, hand in hand, samen voor Gods aangezicht. Ik bad in de naam van Jezus, Jeshua, om een wonder. ‘Heer van de Hemelse Legers, open voor ons de wolken en laat Uw zon schijnen op deze berg. Kom met Uw hand en laat ons zien dat U de levende God bent, de God van Abraham, Isaak en Jacob, de God van Israël.’ David keek mij aan en zei: ‘Amen.’ Hij keek mij aan en dacht er het zijne van. De wolken bleven, ze gingen niet weg. Ik baalde, dacht aan David. Heer, laat U toch zien aan mijn Joodse vriend. Dat Hij vol ontzag voor U op de knieën zal vallen om te kunnen zeggen: ‘De Heer is God, de Heer is God!’ Maar er gebeurde niets…

 

Teleurgesteld liep ik naar het restaurant op de berg. David bleef nog even bij de bus. Binnen een paar minuten zaten 50 Nederlanders koffie te drinken bij ‘Coffee Anan’. Er was daar geen wifi, geen uitzicht, maar wel koffie en een toilet. Een ieder maakte het zich gemakkelijk en er kwamen veel gesprekken tot stand. Zo kreeg ik een bijzonder gesprek met een deelneemster, zij deelde veel pijn uit het verleden. De Heer nam haar pijn weg en gaf troost en bemoediging. Het hele reisgezelschap genoot van het samenzijn en van de mogelijkheid om weer even een kop koffie te kunnen drinken.

 

Na een uur ging een ieder weer naar de bus. Ik sprak nog even kort met de manager van ‘Coffee Anan’ en bemoedigde hem met een L4N kaartje. Op het kaartje stond:

 

“Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths.’ Spreuken 3:5-6

 

Ik vertelde hem dat wij van hem hielden en dat hij een wonder was. Al zoveel eeuwen proberen mensen Joden te vernietigen en dat komt omdat zij Gods uitgekozen volk zijn, Gods oogappel! Dat hij leefde en in Israël woonde was een wonder. Het gezicht van de manager begon mij steeds meer verbazend aan te kijken. Hoe meer ik vertelde over de woorden in de Tenach over Jesaja 53, over Jeshua, over het 2e boek dat door Joden was geschreven, hoe meer zijn ogen begonnen te schitteren. Zijn mond veranderde in een grote glimlach, hij kuste mij op de wang en zei dat hij diep in zijn hart werd geraakt door deze woorden. Een medereiziger haalde snel een Hebreeuws nieuw testament tevoorschijn en gaf die aan mij. De manager ontving het 2e Joodse boek, dat de navolger was van de Heilige Tenach. Ik maakte hem nogmaals duidelijk dat dit boek door zijn volk was geschreven. Het was een Joods boek. Het was geschreven door Joden, die de Messias hadden gevonden en over Hem getuigden. Met grote dankbaarheid nam hij het boek aan. Zijn gezicht straalde als de zon! Hij gaf mij met grote dankbaarheid een speciaal pak koffie, dat alleen in zijn koffieshop te krijgen was. Hij vertelde dat onze reisgroep voor een bijzonder fijne atmosfeer had gezorgd. Het was hem opgevallen hoe gezellig alle Nederlanders met elkaar in gesprek waren gegaan en dat er een hele positieve uitstraling van ons uitging. Met een warme hug namen wij afscheid van elkaar.

 

Wij reden ‘Mount Bental’ weer af, wij verlieten de wolken. Ik zat voorin en dacht na. Hadden David en ik niet samen gebeden dat de wolken aan de kant zouden gaan en dat de zon mocht gaan doorbreken? De Heer liet mij zien dat het gebed was verhoord.

 

Doordat er 50 Nederlanders binnenstapten bij ‘Coffee Anan’ veranderde de atmosfeer in het restaurant. Nadat de manager het 2e Joodse boek, het nieuwe testament had ontvangen kwam er een hemelse zonneschijn op zijn gelaat. De wolken waren verdwenen en de zon was doorgebroken in het hart van deze ene Joodse man. Hij had met grote vreugde het geschenk aangenomen en was oprecht blij. De schittering in zijn ogen zal ik niet meer vergeten, de glimlach die hij mij gaf was de glimlach van Gods genade. De hele Explore-groep had de geur van Christus verspreid in ‘Coffee Anan’. De bewolking was buiten zichtbaar geweest, maar daarbinnen had de zon volop geschenen.

 

Be the Light!

Theo Tolsma