Light4Nations

Nieuws

‘Beïnvloeders’

 

 “Ga, en vertel de wereld dat Ik leef en dat Ik de zonden van de mensen kan vergeven. Daar ben Ik voor gestorven aan dat ruw houten kruis. Beïnvloed de harten van mensen door over Mij te gaan getuigen. Verkondig het goede nieuws dat de dood is verslagen. Ik, jullie Heer Jezus, heb dit offer voor de gehele mensheid gebracht. Opdat een ieder die jouw getuigenis over Mij  hoort, en gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben!”

 


De Here Jezus was uit de dood opgestaan en liet zichzelf meerdere malen aan verschillende leerlingen zien.  Vijftien keer kunnen wij lezen over de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Ruim vijfhonderd mensen hebben de Here Jezus, na Zijn dood, gezien!

 


 “Aan de apostelen heeft Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.” Handelingen 1:3

 


De eerste volgelingen kregen van de Heer Jezus de opdracht om hun omgeving te beïnvloeden met Zijn liefde voor de wereld en de mens. Jezus vraagt aan ons, Zijn volgelingen, om de beïnvloeders van Zijn Koninkrijk te zijn!

 


Met de zendingsorganisatie Light4Nations hebben wij de mogelijkheid om op een unieke manier met deze opdracht bezig te zijn. Wij beïnvloeden mensen in Nederland en in Israël en haar Palestijnse gebieden.

 


Tijdens de Explore-reis van maart dit jaar, kwam ik in Jeruzalem een prachtige Joodse man tegen.

 


Ik liep door het Joodse kwartier van Jeruzalem en daar zag ik een prachtig schilderij hangen. Het was een lammetje met een doornenkroon om zijn nek en tranen van bloed kwamen uit zijn ogen. Ik stond stil en keek ernaar. Het schilderij van het lam beïnvloedde mij enorm en ik kon dan ook niet zomaar doorlopen. Eenmaal binnen vroeg ik aan de verkoopster wie dat schilderij had gemaakt. Zij riep de kunstenaar en bracht hem met mij in contact.

 


Hij stelde zich voor als Udi en liet mij weten dat hij de eigenaar was van deze ‘Art Gallery’ met de naam ‘Blue en White’. Belangstellend vroeg ik naar het schilderij van het lam met de doornenkroon om de nek. Hij vertelde mij dat hij dit beeld gekregen had toen hij 18 jaar  was. In het eerste jaar van zijn militaire dienstperiode kreeg hij het beeld van dit bijzondere lam. Hij deed er vervolgens veertig jaar niets mee, totdat hij de Art Gallery van zijn vader overnam. Hij bracht het beeld op het doek en wist eerst niet wat het betekende. Toen hij het in zijn winkel tentoonstelde, kwamen christenen zijn winkel binnen en vertelden hem over de tekst uit Jesaja 53. Daarin kon hij lezen over de Here Jezus die als lam zich liet slachten voor de mensheid. Het ging over de Messias!

 


Ook ik sprak met hem over deze teksten en mocht hem, na een lang gesprek, het tweede Joodse boek geven. Hij kreeg van mij een in Hebreeuws geschreven Nieuw Testament. Met grote dankbaarheid nam hij mijn geschenk aan. Hij schonk mij vervolgens een kopie van het geschilderde lam en wij namen met een big hug afscheid van elkaar.

 


Udi had een schilderij geschilderd dat mij en vele anderen beïnvloedde. Vervolgens mocht ik hem weer beïnvloeden met het evangelie van de Messias Jeshua. Hij was enorm blij en bemoedigd en ik ook! Diezelfde avond kreeg ik nog een persoonlijke mail van hem waarin hij mij liet weten dat hij het een bijzonder fijne ontmoeting vond. Hij schreef:

 


‘It was a pleasure having you in the Gallery today. I highly enjoyed your visit. It was so nice to speak with you. 


Enclosed please find the explanations for the artwork you chose.


Whenever you or your friends are here in Jerusalem please see the Blue and White as your home in Jerusalem.’

 


Wauw, dit raakte mij wel. De Joodse vreemdeling was nu veranderd in een vriend. Hij gaf mij te kennen dat ik een thuis had in Jeruzalem. Het was tijdens mijn tweede Explore reis dat ik hier al van gebruik ging maken.

 Thuis in Jeruzalem

 


De Explore groep van april kreeg een rondleiding door de graftuin in Jeruzalem. Terwijl de gids de groep rondleidde en druk aan het uitleggen was, bereidde ik mij stilletjes voor op het heilige avondmaal. Onze groep had het kleine kapelletje toegewezen gekregen en daar wachtte ik in stilte op de groep. Het was voor mij de derde keer dat ik het avondmaal in de graftuin mocht gaan leiden. De eerste keer was in 2016 met mijn vader en moeder, mijn tweede keer was met de Explore groep van maart 2019. En nu mocht ik voor de derde keer deze bijzondere maaltijd gaan leiden. Tijdens mijn voorbereiding werd het mij door de Heer ingegeven welke bijbelteksten ik hiervoor mocht gaan gebruiken. Aan de hand van vier bijbelteksten kregen de toehoorders een unieke uitleg over het gebroken Levensbrood.

 


Tijdens de uitleg zag ik de Heilige Geest door de rijen gaan. Alle deelnemers werden op een unieke manier door God aangeraakt. Het was voor mij de meest intense en emotionele avondmaalviering die ik ooit had meegemaakt! Na deze zeer bijzondere bijeenkomst was ik erg moe. Na de avondmaalviering kreeg de Explore groep drie uur vrij. Een ieder kon zo op eigen gelegenheid de stad Jeruzalem gaan verkennen. Ook de leiding kreeg nu even drie uur vrij.

 


Alles in mij verlangde naar een plek om weer even bij te komen. Ik deed mijn oortjes in en zette mijn spotify aan met prachtige muziek van Shane and Shane. Ik begon te lopen van de graftuin naar de Damascuspoort en zo door de Arabische souk richting het Joodse kwartier. Daar liep ik door totdat ik aankwam bij de Art Gallery ‘Blue and White’. Ik hoopte dat Udi er ook deze keer zou zijn en stapte snel naar binnen. En daar zag ik hem zitten, mooi achter zijn tekentafel aan het ontwerpen. Hij keek op en zag mij daar weer in zijn galerij staan. Snel kwam hij omhoog en liep op mij toe. ‘Theo!’ riep hij enthousiast. Hij was oprecht blij om mij weer te zien. En ik was ook enorm blij om hem weer te zien. Ik vertelde hem over het bijzondere avondmaal en de groep en alles wat we met Elohiem mochten meemaken deze dagen. Maar ook dat ik hier naartoe moest komen. Hier voelde ik mij thuis en wilde ik alleen maar zitten en in de bijbel lezen. Theo, dit is je thuis, wil je ook koffie? Ja, lekker, zei ik. En zo zat ik daar ruim twee uren te genieten van het bij Udi zijn. Ik genoot van zijn aanwezigheid en hij genoot van mijn aanwezigheid. Wat was het toch fijn om een thuis te mogen hebben in Jeruzalem!

 


Met L4N mogen wij mensen inspireren om Lichtdragers te gaan worden van de Heer Jezus, om andere mensen positief te beïnvloeden. Wij mogen God vragen om mogelijkheden, waardoor worden wij beïnvloed? Kunnen wij die beïnvloeding ook gaan gebruiken om anderen te beïnvloeden met het evangelie van onze Heer Jezus?

 


Be the Light!

Theo Tolsma