Light 4 Nations

Aanmelden Explore Israel reizen

Aanmelden Explore Israel reizen

Hieronder vind u een 4-tal formulieren. Om u aan te melden dient u als eerst het ‘aanmeldformulier Explore Israel’ te downloaden, in te vullen en op te sturen. Na het overmaken van uw aanbetaling is uw aanmelding definitief.
U dient de overige formulieren dan wel z.s.m. ook te downloaden  , in te vullen en op te sturen. Dit kan zowel via e-mail als post.

1. Aanmeldformulier Explore Israel
2. Medische- en verzekeringsinformatie
3. Verklaring van Vrijwaring Aansprakelijkheid
4. Autorisatie voor medische behandeling bij noodgevallen

Mocht u geen PDF hebben op uw pc, dan kun u hier een programma downloaden https://get.adobe.com/nl/reader/)

Reisvoorwaarden

De reizen van Light4Nations worden onder de volgende voorwaarden georganiseerd:

a) Bij aanmelding dient een bedrag van € 200.= per deelnemer te worden gestort.
b) Annulering van de deelname aan deze reis moet schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) worden gemeld bij:
‘Light4Nations’ Kyriat Onoplein 85A,
9203 KS Drachten. Tel. 06-28538570
Email: info@light4nations.nl
c) Mocht de reis door te weinig aanmeldingen niet doorgaan, dan krijgt u de gehele aanbetaling retour.
d) De reis wordt in Nederland onder verantwoordelijkheid van Light4Nations voorbereid.
e) Iedere reis wordt begeleid door een eigen reisleider en / of een Nederlands sprekende gids conform het programma.
f) Aanmelding geschiedt door middel van het aan u verstrekte inschrijfformulier dat ingeleverd moet worden bij het op het formulier genoemde adres.
g) Elke deelnemer dient bij het begin van de reis te beschikken over een reis- en ongevallenverzekering. Tevens is het afsluiten van een annuleringsverzekering aan te bevelen. Het afsluiten van deze verzekeringen valt onder de verantwoordelijkheid van de reiziger.
h) Er kan tot zes weken voor vertrek worden geboekt. Voor latere aanmeldingen moeten doorgaans extra kosten in rekening worden gebracht.
i) Er worden in Israël zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.